31. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja: 25.09.2019. u 10:00


Sjednica počela u 10:22

Sjednica završila u 12:25

Prisutno 24 od 28 vijećnika i vijećnica


Za 31. sjednicu GVGS-a je predložen i usvojen slijedeći dnevni red:

Uz materijale je dostavljen i informativni materijal: Izvještaj-o-izvršenju-Budžeta-Grada-Sarajeva-za-period-01.01.-30.06.2019.-godine-informativni-materijal-2.pdf

Kada je na red došla Tačka 3. u kojoj se govori o projektu obnove i rehabilitacije Istorijske građevine – Zgrade željezničke stanice Bistrik, vijećnik Nihad Uk (NS) je postavio pitanje o načinu na koji su prikupljene ponude za kupovinu zamjenskih stanova za porodice koje trenutno žive u ovom objektu. Smatra da je to urađeno na netransparentan način. Naveo je da iako je u skladu sa zakonom da ponude budu prikupljene korištenjem sajtova za oglašavanje, poput olix.ba, smatra da bi bilo bolje da je to urađeno drugačije, jer će ovi stanovi u konačnici biti u vlasništvu Grada Sarajeva. Smatra da su trebali objaviti javni poziv i pozvati građane da učestvuju, a možda bi tako dobili i bolje ponude. Zbog navedenog Klub vijećnika Naše stranke nije podržao ovu Odluku, ali je ona dobila potrebnu većinu te je usvojena.

Slika 1. Izvorni izgled Zgrade željezničke stanice Bistrik Izvor: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Narrow-Gauge-Railway_Ostbahn_Station-Bistrik_(3).jpg

Neočekivano, dosta rasprave, a i kikotanja, je izazvao Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Parišku deklaraciju o okončanju epidemije AIDS-a. Toni Vukadin (NiP) je rekao da je priprema materijala koji su dobili izrazito loša, da nisu dobili podatak Zavoda za javno zdravstvo o broju građana u Sarajevu koji imaju AIDS. Smatra da Sarajevo ne treba da potpiše deklaraciju s obzirom na to da ovdje problem nije toliko izražen, kao u drugim gradovima koji su potpisnici deklaracije. Naglasio je da ne treba sve stvari da se nužno vežu za evropski i međunarodni put. Naročito se osvrnuo na dio teksta deklaracije u kojem se spominje saradnja s institucijama i zajednicom: „… kao i s marginaliziranim i ranjivim stanovništvom, uključujući siromašnu populaciju, migrante i druge raseljene osobe, mlade, žene, seksualne radnike te osobe koje koriste drogu, gay populaciju koja ima intimne odnose s osobama istog spola ili transrodne osobe, sve s ciljem kako bi se potakla socijalna jednakost“. Dok je čitao ovaj dio teksta mnogobrojni vijećnici su se kikotali. Na kraju svog izlaganja Toni Vukadin je izjavio da nema potrebe da se posebno izdvajaju ranjive skupine stanovništva jer: „kod nas socijalna jednakost postoji – svi smo jednako ugroženi!“. Ova izjava nije zaslužila smijanje prisutnih nego osudu koja nažalost nije uslijedila.

Slika 2. Dio teksta Pariške deklaracije o okončanu epidemije AIDS-a
Izvor: https://bit.ly/328b7Me

Snežana Omukić (Samostalna vijećnica) je tražila pojašnjenje vezano za obaveze koje bi morali preuzeti i da li trebaju financijska sredstva za implementaciju ove deklaracije. Odgovor je da nema direktne obaveze, pošto grad Sarajevo nema ni direktne nadležnosti u domenu zdravstva i da je ovo deklarativno opredjeljenje. Gradonačelnik Skaka (SDA) je naveo da je riječ o jednoj deklaraciji koja za cilj ima prevenciju i da ovo nije političko pitanje. Riječ je o aktivnostima koje će biti financirane iz drugih fondova tako da smatra da nema potrebe za dramatičnom polemikom.

Šteta što vijećnici koji su učestvovali u raspravi nisu primijetili da ova deklaracija pored AIDS-a govori i o okončanju epidemije tuberkuloze i virusnih hepatitisa do 2030 godine. Prema podacima Federalnog registra za tuberkulozu 2017. godine je prijavljeno 495 slučajeva tuberkuloze, čime se ova bolest i dalje nalazi među 10 vodećih zaraznih bolesti u Federaciji BiH. Hepatitisi spadaju među najčešće infekcije u suvremenom svijetu, koje dovode do teških posljedica poput ciroze i raka jetre.

Nakon što Prijedlog Odluke nije dobio potrebnu većinu Velija Katica je tražio pojedinačno izjašnjavanje. Čak je 3 vijećnika napustilo salu, dok je 14 bilo ZA, 5 PROTIV i 3 SUZDRŽANA te Prijedlog opet nije dobio potrebnu većinu glasova.

Vijećnici su podržali Odluku o davanju podrške projektu očuvanja arhivske građe Radiotelevizije Bosne i Hercegovine (BHRT) putem digitalizacije, te su utvrdili nacrt Odluke kojom se uvodi 1. februar kao Dan osnivanja Sarajeva.

Gradonačelnik Skaka (SDA) je u jednom momentu prokomentarisao što vijećnici i vijećnice u toku sjednice napuštaju salu, te ih je pozvao da se vrate i glasaju uz opasku: „Nadam se da im nije ništa ozbiljno.“ Sigurno im se nije ništa ozbiljno desilo, to možemo potvrditi, naročito onima koji su izašli da zapale cigaretu.

* Obavještavamo javnost da je našoj članici koja prati rad Gradskog vijeća Grada Sarajeva na ovoj sjednici ostao audio snimač i do danas nije vraćen. Ovaj uređaj nam je služio ne samo za snimanje sjednica nego i javnih rasprava, a audio zapise smo objavljivali s ciljem informisanja javnosti i radi transparentnosti rada institucija i lakšeg učešća građana u odlučivanju. Poražavajuće je saznanje da se ovo moglo desiti u javnoj instituciji i javnom preduzeću, jer ipak ovo bi trebali biti sigurni prostori. Slučaj je prijavljen policiji.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s