30. Sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja: 24.07.2019.  u  10:00 sati


Sjednica počela 10:55 sati

Sjednica završila 12:36 sati

Prisutno 25 od 28 vijećnika i vijećnica


I ova sjednica je počela sa skoro sat vremena kašnjenja te su pojedini vijećnici izrazili negodovanje. Za 30. sjednicu GVGS-a je predložen slijedeći dnevni red:

1.  Prijedlog Programa podizanja spomenika od značaja za Grad Sarajevo kojima je Grad Sarajevo investitor za 2019. godinu

2.  Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve

3.  Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Švrakino Selo – Mlakve“ s Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Švrakino Selo – Mlakve“

4.  Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Reljevo“ s Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Reljevo“

5.  Informacija o Dokumentu Okvirnog Budžeta za period 2020-2022

6.  Informacija o realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa za tekuću godinu

7.  Vijećnička pitanja i inicijative

Na prijedlog Gradonačelnika, po hitnom postupku, na dnevni red je uvršten i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju finansijskih sredstava iz neto dobiti JP „Sarajevo“ d.o.o. Ova sredstva bi bila namijenjena za potrebe gašenja preduzeća EYOF,  koje je osnovano za potrebe održavanja Evropskog omladinskog olimpijskog festivala koji je završen u februaru 2019. godine. Nakon  diskusije predložena Odluka nije usvojena. Sjednici je prisustvovao i direktor EYOF-a, Senahid Godinjak, koji je vijećnicima govorio o trenutnoj situaciji, finansijskom stanju i problemima sa kojima se susreću.

Slika 1. 30. sjednica GVGS

Izdvajamo nekoliko informacija o  Nacrtu Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Švrakino Selo – Mlakve“ s Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Švrakino Selo – Mlakve“. Nakon obavljene javne tribine većina pristiglih primjedbi je bila vezana za zahtjeve za legalizaciju neplanskih izgrađenih objekata. Jedan od većih problema je predstavljalo i predloženo saobraćano rješenje. Iz Odbora za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta GVGS smatraju da će građani biti zadovoljni novim rješenjima.  Predviđeno je dosta kružnih tokova, a za pješake je planirana pasarela preko južne longitudinale i mnogobrojni pješački  prijelazi. Naglasili su da će biti riješena komunalna, saobraćajna i energetska infrastruktura. Građani preko Mjesne zajednice mogu tražiti elektrifikaciju pojedinih ulica, a sve glavne saobraćajnice su osvjetljene.

Toni Vukadin (Klub gradskih vijećnika Miladin – Vukadin) je pitao kada očekuju da će biti završeni svi planovi koji se odnose na izgradnju južne longitudinale, među koje spada i ovaj RP. Odgovor je da bi sve planirane faze mogle biti gotove u septembru. Po skraćenom postupku se radi RP Hepok – Čengić Vila III, održana je i javna tribina, a opština Novi Grad je u fazi pripreme planova koji su u njihovoj nadležnosti.

Nuko Grebović (GS) je pitao da li ima naznaka klizišta, pošto se radi o padinskom dijelu, i ako ima da li su sanirana? Uslijedio je odgovor da je urađen odgovarajući elaborat i da su ustanovljena sva klizišta i rizični objekti, te su dati uslovi koji moraju biti zadovoljeni kako bi građani mogli legalizovati objekte. Naglašeno je i da Zavod za planiranje razvoja KS nadležan za klizišta, i da oni imaju kartu klizišta. S obzirom na značaj ove teme na ovom linku možete naći Kartu stabilnosti terena KS u kojoj imate informacije o klizištima.

Slika 2. Karta stabilnosti terena KS

Ova Odluka je usvojena sa 19 glasova ZA, 2 PROTIV i 1 SUZDRŽANIM, dok 3 vijećnika nisu glasala.

Naredni Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Reljevo“ s Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Reljevo“ je usvojen bez diskusije te  je upućen u javnu raspravu. Nacrt Odluke o RP Reljevo je usvojen sa 18 glasova ZA,  3 SUZDRŽANA, a 4 Vijećnika nisu glasala.

Slika 3. Karta RP Reljevo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s