Hastahana – rasprava i javno nasilje

Primjer pokazuje da će oni poduzeti sve, da imaju svoje agente i resurse koje mogu angažovati, da mogu govoriti o čemu žele, kako žele i bez ograničenja. Zbog toga i mi moramo pametnije i organizovanije. Ne smijemo se odreći našeg prava na grad, naše moći, prava da govorimo, da politički djelujemo, da odlučujemo i da skupa kreiramo zajedničke prostore.

Demokratija je borba nejednakih, borba koja političku moć običnog čovjeka, onoga koji ne djeluje u okrilju stranke ili klana, svodi na zaokruživanje na izborima, priče po ulici i kafanama i komentarisanje na Internetu. S druge strane, oni s resursima i organizacijama, ukorijenjeni u institucijama, finansiraju kampanje, mobiliziraju mase, zakazuju sastanke, dolaze na prave adrese, upoznaju se sa pravim ljudima i koriste prilike da “profitabilno investiraju”. U rijetkim situacijama kada običan svijet ima priliku da slobodno govori i konfrontira vladajuće političke klase, kao na primjer na javnim raspravama, oni sa “većim mišićima” neće prezati ni od čega kako bi ih ušutkali; posebno kada govore žene.

—-Što si histerična!—–Tebi ništa nije jasno—–Lezbejko!—–Ti debela!—–Mrš!—–Operi se —-Ušuti bona!—–Vidi kakva si!

A onda se glasne uvrede pretvore u prijetnje silovanjem izgovorene tihim glasom u potiljak.

Baš ove prijetnje i uvrede mogle su se čuti na javnoj raspravi o Nacrtu izmjena i dopuna Regulacionog plana Marijin dvor – Centar (za lokalitet Hastahana) u maloj sali Mjesne zajednice Marijin dvor u srijedu 29.05.2019. Raspravu je organizirala Općina Centar, a u insceniranom događaju, svi koji su došli na raspravu da izraze svoje protivljenje predloženom nacrtu, bili su izloženi nasilju i zastrašivanju. Onima koji povremeno posjećuju ovakve događaje takva taktika je poznata od ranije.

Akciju zastrašivanja izvela je grupa sastavljena od predstavnika pojedinih veteranskih i civilnih organizacija povezanih sa vladajućim klasama, lokalnim moćnicima, interesdžijama i uz podršku mišićavih plaćenika. Stanovništvo naselja, korisnici prostora Hastahane, društveno-politički aktivisti koji su došli da iznesu argumente protiv Nacrta i kritikuju vlasti su proglašeni “anti-elementima”, ismijavani su, upoređivani sa ratnim zločincima, problematizirana su njihova imena, prozivani su na nacionalnoj osnovi i onemogućeno im je da slobodno govore i zahtijevaju odgovore.

Umjesto rasprave o planu, prostornom stanju i razvoju Hastahane nekoliko naručenih posjetilaca prisutnima je više puta stavilo do znanja da su oni “branili ovaj grad”, a od jednog smo saznali i da “nije dobar kad se naljuti”. Atmosferu je upotpunila ekipa “nabildanih” momaka podvikujući Murat! Murat! kada je ovaj koji “nije dobar” trebao da govori. Nikoga iz ove ekipe nikada nećete sresti u Hastahani. Iznenađuje da su baš u ovom slučaju osjetili potrebu da se uključe u javnu raspravu. Njihov demokratski doprinos se sastojao od gromoglasnog aplauza kada je Murat uzeo riječ, dobacivanja prijetnji i podvikivanja. Niko, istovremeno, nije rekao niti jednu riječ o predmetu javne rasprave. Načelnik je pak priliku iskoristio da se obračunava sa opozicijom, koja je na sličan način iskoristila situaciju za sopstvenu promociju, te je prisutnima jasno dao do znanja da je Hastahana “fiks” i da rasprava nema smisla.

Primjer pokazuje da će oni poduzeti sve, da imaju svoje agente i resurse koje mogu angažovati, da mogu govoriti o čemu žele, kako žele i bez ograničenja. Zbog toga i mi moramo pametnije i organizovanije. Ne smijemo se odreći našeg prava na grad, naše moći, prava da govorimo, da politički djelujemo, da odlučujemo i da skupa kreiramo zajedničke prostore.

S ciljem informisanja javnosti i radi transparentnosti rada, koja je preduslov efektivnog političkog nadzora, objavljujemo audio zapis sa javne rasprave o Hastahani.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s