18. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA (GVGS)

Vrsta sjedniceRedovna
Datum i vrijeme održavanja: 25.07.2018.  10:00


Sjednica je počela u 10:24, a završena je  u 11:56.  Nastavljen je niz sjednica koje su završene za manje od 2 sata rada Gradskog vijeća.

Predložen je sljedeći dnevni red:

Informativni materijal:

Izvještaj-o-korištenju-sredstava-tekuće-rezerve-informativni-materijal-1.pdf
Informacija-o-saradnji-i-odnosima-organa-Grada-Sarajeva-sa-vjerskim-zajednicama-i-crkvama-informativni-materijal.pdf

Na samom početku gradonačelnik Abdulah Skaka (SDA) je tražio riječ povodom smrti Hatidže Mehmedović, predsjednice Udruženja “Majke Srebrenice”. Održao je kratki govor i pozvao gradske vijećnike da nakon sjednice dođu u Terzibašinu ulicu, gdje je delegacija Grada Sarajeva predvođena gradonačelnikom otkrila spomen-ploču na česmi u znak sjećanja na preminulu. Predsjedavajući Igor Gavrić (SBB) je najavio pauzu od 5 minuta kako bi se klubovi vijećnika usaglasili, pošto se radi o izuzetno osjetljivoj stvari a niko iz gradskog vijeća nije bio upoznat sa tom odlukom.

Nakon pauze je usvojen prijedlog gradonačelnika i nastavilo se raditi po predloženom dnavnom redu. Vibor Handžić (NS) je tražio da mu bude pojašnjeno, na osnovu zakona, kako se objekat izuzima iz zabrane građenja s obzirom da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi RP “Reljevo”  predloženo izuzimanje iz režima zabrane građenja radi izgradnje vjerskog objekta – džamije. Vijećnik je napomenuo da nije problem gradnja vjerskog objekta nego na koji način se poštuju zakoni i procedure. Arijana Musić, iz gradske uprave, je pored Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo napomenula da je Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici održanoj 24. aprila 2007. godine, donijelo Autentično tumačenje odredbi odluka Gradskog vijeća Grada Sarajeva o pristupanju izradi regulacionih planova, odnosno o pristupanju izradi izmjena i dopuna regulacionih planova koje uređuju pitanja utvrđivanja režima zabrane građenja, (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 17/07), koje glasi:

REŽIMzg

Vijećnici su tražili uvodno izlaganje vezano za  Nagodbu u pravnoj stvari tužitelja City Mark Plus d.o.o. Sarajevo protiv tuženog Grada Sarajeva. Radi se o tužbi City mark Plus na ime naknade štete u vidu izmakle koristi, prouzrokovane neispunjenjem obaveze uvođenja u posjed tužitelja radi odobrenog korištenja priobalnog pojasa rijeke Miljacke na lokaciji nizvodno od mosta Drvenija mosta za postavljanje reklamnog panoa. Grad Sarajevo je 2014. godine, za vrijeme mandata Ive Komšića, izdalo rješenje ovoj firmi ali ih nikad nije uvelo u posjed. Nekoliko vijećnika i vijećnica je tražilo pojašnjenja i komentarisalo kako je uopšte moguće da je GV dovedeno u ovaj položaj te da fali dosta informacija u materijalima koje su dobili vezano za ovaj slučaj.

nagodba

Za kraj izvajamo nekoliko vijećničkih inicijativa:

Nihad Uk (NS): Poznato je da je Grad Sarajevo u ranijem sazivu osnovao Ured za energetsku efikasnost. Potrebno je informirati Gradsko vijeće o statusu, odnosno aktivnostima ovog Ureda a s ciljem obnavljanja, odnosno intenziviranja njegovog rada obzirom na raspoložive potencijale u Evropskim fondovima za dodjelu grantova u ovoj oblasti. Potrebno je, posebno, razmotriti mogućnost apliciranja po pozivima za korištenje ovih sredstava, za realizaciju projekata obnove oštećenih fasada u gradu Sarajevu, a zašto je moguće koristiti značajna sredstva.

Samir Fazlić (NS): Potrebno je da Gradonačelnik i Gradska služba za urbano planiranje, investicije, stambene i komunalne poslove, prezentira gradskim vijećnicima dokumentaciju kojom raspolaže kako bi se gradski vijećnici upoznali sa Regulacionim planom Gradski centar Marijin Dvor Kvadrant „B“, što je već bilo zatraženo prije godinu dana, a s ciljem osnovanog odlučivanja o budućim

planskim rješenjima. Očekuje se da Grad Sarajevo završi ranije započeti posao, odnosno konačno definira planski dokument za ovaj izuzetno vrijedan centralni prostor, budući da je na snazi jedan plan koji je u koliziji sa zahtjevima građana, lokalne zajednice, ali i potencijalnih investitora. Na prošloj sjednici Općinskog vijeće Centar, ovlašteni predlagač je odustao od prijedloga akta, upućenog o pćinskom vijeću na razmatranje, a vezano za izgradnju podzemnih garaža na Bulevaru Franca Lehara. U Općini Centar je u pripremi i odluka vezana za izgradnju određenih objekata na području Regulacionog plana Gradski centar Marijin Dvor u blizini Unisovih ne
bodera. Također, još uvijek nije definiran koncept za izgradnju konceptne dvorane i biciklističke staze u okviru obuhvata ovog Plana.

Nuko Grebović (GS): zatražio je podršku za Međunarodni memorijalni turnir “Davorin Popović– Dačo” koji organizuje Košarkaši klub Željezničar u septembru ove godine. Na njemu će sudjelovati ekipe iz država bivše Jugoslavije i Turske. Inicijativa je da Gradsko vijeće i Gradonačelnik podrže organizaciju ovog turnira u visini od 12.000,00 KM. Predlo

ženi iznos bi pokrio jednu trećinu troškova organizacije, a preostalasredstva će Klub osigurati na drugi način.
Kolegij Gradskog vijeća uputio je inicijativu da Gradsko vijeće donese zaključak kako slijedi: Grad Sarajevo upućuje apel nadležnima u Kantonu Sarajevo, ali i lokalnim zajednicama i javnim medijskim servisima da poduzmu aktivnosti, u okviru svog djelokruga i raspoloživih mogućnosti, kojima će se kontinuirano, u dužem periodu, voditi snažna kampanja, s ciljem podizanja svjesti o neophodnosti jačanja odgovornosti svih učesnika u saobraćaju i svjesti o teškim i trajnim posljedicama koje mogu nastati zbog neodgovornih postupaka svih subjekata.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s