16. Sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva (GVGS)

Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja: 30.05.2018.   10:00


Sjednica je počela sa zakašnjenjem od pola sata jer se prije održavanja sastao Kolegij GVGS radi konsultacija i manjih izmjena dnevnog reda. Prisustvovalo je 25 vijećnika. Današnja sjednica je bila jedna od kraćih, s obzirom da je trajala tek nešto duže od 2 sata čemu je doprinijela činjenica da do 6. tačke dnevnog reda nije bilo nikakve diskusije. Po običaju vijećnici su veselo dobacivali razne pošalice, a kao i obično tokom sjednice salu su povremeno ispunjavali zvuci viber poziva i zvonjava mobitela.

1

Na samo početku gradski vijećnici su, po hitnom postupku, usvojili Odluku o izmjeni naziva budžetske pozicije u Budžetu Grada Sarajeva za 2018. godinu kako bi izdvojili sredstva za pripremu terena na stadionu Grbavica za nastup A reprezetacije BiH.

Nastavak sjednice je bio dosta zanimljiviji te je na red došla Tačka 7.  dnevnog reda: Izvještaj o radu i poslovanju JP “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu. Kako bi ste razumjeli u kakvim okolnostima posluje ovo JP pripremili smo kratki pregled njegovog rada. Ovo preduzeće praktično od osnivanja 2008. godine posluje sa značajnim gubitkom, a problem je kulminirao 2012. zbog povremenog kašnjenja redovnih budžetskih tranši. Akumulirani gubitak u periodu 2008. – 2012. iznosio je 564.850 KM. Kako bi riješili nakupljena dugovanja 2016. godine uzimaju kredi od UniCredit Banke u iznosu od 380.000 KM, s kamatnom stopom of 3,25% i rokom vraćanja od 36 mjeseci. Prema navedenom izvještaju za prošlu godinu zahvaljujući adekvatnoj financijskoj podršci osnivača, Grada Sarajeva, postigli su pozitivan financijski rezultat od 18.242 KM. Sadašnja uprava preduzeća planira uložiti sredstva u vlastiti izvor vode kako bi smanjili troškove. Potvrđeno je da bi bazen Otoka mogao imati vlastiti izvor vode jer bi bušenjem zemljišta do dubine cca. 80 m (+ 20 %) mogli obezbijediti ukupne potrebe bazena za vodom. Razmatraju i mogućnost postavljanja solarnih panela te uređenja parkinga. Iako možemo reći da je ovo relativno dobar rezultat, s obzirom na sve financijske peripetije, moramo priznati da je Gradonačelnik ipak malo pretjerao sa hvaljenjem svog stranačkog kolege, direktora Enesa Pešteka (SDA). Možda je sa njegovim dolaskom došla nova „energija i kreacija“ – kako tvrdi Gradonačelnik, ali proces oporavka još uvijek nije završen.

Još interesantnija je bila rasprava o narednoj Tački 8.  Izvještaj o radu i poslovanju za 2017. godinu JP “Sarajevo” d.o.o.  Preduzeće je osnovao Grad Sarajevo početkom 2017. godine, a sa ciljem upravljanja, zaštite i održavanja objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i ostalih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva. Tako među 262 djelatnosti koje može obavljati u Statutu nalazimo od štampanja novina, obrade kamena, metalurgije praha do trgovine na veliko kafom, čajem, kakaom i začinima do usluga preseljenja, iznajmljivanja videokaseta i umjetničkog stvaralaštva. U praksi, ovo preduzeće danas upravlja Vjećnicom i novo otvorenom trebevićom žičarom. Vijećnik Vibor Handžić (NS) je pohvalio zapošljavanje dvije osobe sa invaliditetom, ali je primjetio da je „nevjerovatno“ da je nakon javnog poziva formiran potpuno isti Nadzorni odbor kao i u prvom sazivu uprave te da su u njemu zaposlena dva bivša gradska vijećnika. Naime, prema navedenom izvještaju u 1. i 3. sazivu Nadzornog odbora na istim pozicijama ostali su Jovana Vidakovć-Marković i Omer Pajević (SDA, aktivan u GVGS-a  01.03.2016. – 30.01.2017.) te je novi član, skoro pa istog saziva NO, Jusuf Lošić (SDA, aktivan u GVGS-a 14.09.2015. – 30.01.2017.). U 2017. gubitak preduzeća iznosio je 250 000 KM, a kao razlog je navedeno da nisu uspjeli iznajmiti prostorije u kojima je planiran restoran u Vijećnici. Handžić je istakao da nije zadovoljan komunikacijom između GVGS i JP pošto su na sva vijećnička pitanja i inicijative partikularno odgovorili. Vijećnik Samir Fazlić (NS) je naveo da nisu dobili niti jedan relevantan dokument o sistematizaciji radnih mjesta te da nemaju informaciju o prosječnoj plati uposlenih. Tea Musić (SBB) je tražila pojašnjenje o formiranju različitih cijena karata za ulaz u Vijećnicu te je, kao i Handžić, naglasila  da nije jasno kolika je prosječna plata. Velija Katica (SDA) je bio blagonaklon i smatra da su ostvarili izuzetno dobre rezultate za afirmaciju grada i cijele BiH te da se svi problemi mogu opravdati veoma kratkim postojanjem JP Sarajevo. Nuko Grebović (GS) također smatra treba dati podršku maldom timu koji vodi ovo preduzeće te je postavio pitanje o etničkom sastavu zaposlenih u preduzeću napominjući da se multinacionalnost Sarajeva treba odražavati u svakom aspektu.

Odgovarajući na pitanja vijećnika i vjećnica, predsjednica skupštine JP Sarajevo, nedavno imenovana Ena Lazović je objasnila da je gubitak iz 2017. godine od 250 000 KM  napravljen zbog preusmeravanja kapaciteta na Trebevićku žičaru. Također je istakla da je povećanje cjena karata za ulaz u Vijećnicu u ovoj godini donijelo prihod veći za 38% u odnosu na isti period prošle godine. Rekla je i da će iznos prosječne plate dostaviti Vijeću kao odgovor.

U drugoj seriji pitanja Vibor Handžić (NS) je pitao da li je povećanje cijena ulaza u Vijećnicu uticalo na broj posjeta? Lazović je odgovorila da nije, odnosno kako je u izvještaju navedeno cijena od 10KM nije uticala na posjete turista. Handžić je naglasio je da nije ispravna tvrdnja u izvještaju kako nije bilo dotacija za ovo JP pošto je Grad Sarajevo izdvojilo milionski iznos za Žičaru. Nuko Grebović (GS) je postavio pitanje kada će biti završeni prilaz, parking i polazna stanica Žičare i šta je sa kućom koja je predviđena za rušenje?  Na ovo pitanje odgovor je dao gradonačelnik Abdulah Skaka (SDA) te je napomenuo da su radovi krenuli u septembru 2017. godine i da su i pored toga uspjeli ispuniti obećanje građanima da će Žičara proraditi 06.04.2018. – na dan Oslobođenja grada Sarajeva. Kuću koju su otkupili će srušiti u narednih 15 dana, a do kraja septembra ove godine planiraju urediti sve oko polazne i dolazne stanice. Nadalje, kako je naveo gradonačelnik, za realizaciju svih zamišljenih sadržaja na Trebevići će biti potrebno 2 godine. Izvještaj o radu je usvojen velikom većinom; 4 vijećnika su bila suzdržana dok jedan nije glasao zbog sukoba interesa.

1stQUARTER.jpg

Deveta tačka dnevnog reda bila je  Informacija o izgradnji biciklističke staze na potezu Nedžarići – Skenderija.  Odbor za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj predložio je Gradskom vijeću da uputi inicijativu javnim medijima da među svoje programske sadržaje uvrste i promociju zdravog načina života, i da promiču potrebu izgradnje i korištenja biciklističke staze i formiranje pješačkih zona, odnosno odgovarajućeg pristupa sadržajima na području grada za osobe s invaliditetom kao i za dječja kolica.  Vijećnici su postavljali pitanja o realizaciji ovog projekta u pojedinim opštinama. U Novom Sarajevu ispred zgrade opštine, prema taksi stajalištu postoje određeni problemi, ali je njihova predstavnica poručila da smatra da će u toku ove građevinske sezone uspjeti okončati radove. Također, s obzirom da se biciklistička staza proteže uz Miljacku bilo je stabala koja su smetala na predviđenoj ruti međutim našli su rješenja tako da je sječa nepotrebna. U opštini Centar problem predstavlja čvorište na Skenderiji zbog planiranih izmjena i dopuna RP Kvadrant B. Pokušavaju naći drugo rješenje kako da izbjegnu rutu kroz sporni dio.

3

Vijećnica Lana Velić (DF) je postavila pitanje o problemima sa biciklističkom stazom na području opštine Novi Grad, istakavši da je jedan sarajevski portal naveo da je tanja za 2 centimetra u odnosu na ugovorenih i plaćenih 7 cm debljine asfalta.  Navela je mail koji je dotični Amir Pandžo uputio gradonačelniku i u kojem je upozorio na navedeni problem. Zanimalo ju je da li je gradonačelnik dobio taj mail i koji je njegov stav vezano za navedeni članak. Predstavnica Opštine Novi Grad koja nije željela komentarisati nezvanične mailove, je navela da je potvrđeno da nema nepravilnosti. Ispitivanje debljine asfalta na biciklističkoj stazi na području opštine Novi Grad urađeno je 20. marta na 15 lokacija, od Nedžarića do Otoke i rezultati analize koja je rađena metodom slučajnog odabira, na zahtjev Komisije za tehnički pregled, su pokazali da su medijski navodi netačni. Utvrđeno je da je prosječna debljina asfaltnog sloja na biciklističkoj stazi na pomenutoj ruti  6,75 centimetara, što je za dozvoljenih 2,5 milimetara manje u odnosu na projektovanu. Kako je dalje navela, takozvano kerovanje staze rađeno je u prisustvu predstavnika sufinansijera projekta Gradske uprave Sarajeva i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, Zavoda za izgradnju KS-a, koji je vršio nadzor nad izvođenjem radova, Komisije za tehnički pregled izvedenih radova, izvođača radova firme KJKP Rad i medija. Vijećnica Lana Velić je ponovo uputila pitanje gradonačelniku da li osporava primitak ovih mailova  na što je on podrugljivo odgovorio: „Hvala Vam uvažena vijećnice na pitanju“ iako je vijećnica naglasila da ovo pitanje smatra ozbiljnim. Neugodna rasprava završena je sa optužbom da pojedini vijećnici govornicu koristi za promociju medija i stranaka. Prema propisima sva zvanična komunikacija se odvija poštom i predajom upita na protokol te su  i mora se odgovoriti u roku od 30 dana, da znate ako planirate slati mailove ili upite na adresu gradske uprave i gradonačelnika.

Gradsko vijeće je podržalo inicijativu Gradonačelnika o mogućnosti realizacije projekta održavanja Formule E u Sarajevu (11.  Informacija o mogućnosti realizacije projekta održavanja Formule E u Sarajevu).  Formula E je utrka automobila tipa Formula 1 ali s razlikom da je pogonski agregat elektromotor umjesto benzinskog.  Sve trke održavaju se u gradu, učestvuje 10 timova sa po 4 automobila i svaki tim ima dva vozača. Utrka se vozi po kružnoj stazi dužine  2-3 km u trajanju od 45 minuta. Gradonačelnik je rekao da na ovom projektu rade zadnjih 6 mjeseci bez znanja javnosti jer su prvo htjeli utvrditi da li uopšte mogu organizovati jedan ovakav događaj. Iz materijala za sjednicu smo saznali da je ovu inicijativu pookrenuo Samir Cerić, poduzetnik iz Velike Britanije porijeklom iz BiH, koji je prije 6 mjeseci započeo neformalne razgovore o mogućnosti održavanja ove utrke  u Sarajevu polovinom 2019. godine. Pregovarali su o licenci za koju je potrebno uraditi skupu studiju izvodivosti.

4

Vijeće je zaključilo da zaduži gradonačelnika da predloži akt na nekoj od narednih sjednica kako bi se GV izjasnilo o izdvajanju sredstava potrebnih za izradu studije izvodljivosti.

Treba imati na umu da ovakvi projekti nose određen rizik. Prošle godine grad Montreal je otkazao utrku formule E zbog političkih neslaganja između starog i novog saziva gradske vlasti te je propalo nekoliko miliona dolara uloženih na pripreme ovog događaja (spominje se da je u organizaciju događaja uloženo 35 miliona dolara). Novi gradonačelnik je izjavio da Montreal ne može trošiti novac poreskih obveznika na loše planirane projekte koji im ne služe. I u našem slučaju možemo se zapitati isto, da li nama, građanima Sarajeva zaista treba ovaj događaj ili bi bilo bolje da se planirana sredstva preusmjere na rješavanje mnogobrojnih problema pa makar ona i ne bila u direktnoj nadležnosti Grada Sarajeva.

Po običaju zadnja, 12. tačka dnevnog reda, su Vijećnička pitanja i inicijative.  Izdvajamo da je usvojena inicijativa  predsjedavajućeg gradskog vijeća Igora Gavrića (SBB) vezana za unaprijeđene liječenja i poboljšanja kvaliteta života djece i omladine oboljele od dijabetesa u Kantonu Sarajevo i njihovih obitelji.  Snežana Omukić (DF) je u ime Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika UDIT pitala u kojoj je fazi nabavka aparata za hemodijalizu pošto je ova stavka uvrštena u ovogodišnji budžet. Barbara Peleš (NS) je na prošloj sjednici tražila informaciju o broju zaposlenih u Vijećnici, opis poslova koje obavljaju i imena zaposlenih. Dobila je odgovor da je zaposleno 6 osoba, po 2 stručna saradnika za muzejske poslove, blagajnika i higijeničara, ali, s obzirom da nisu dostavljena njihova imena tražila je da se ova informacija dopuni. Drugo pitanje je vezano za rekonstrukciju Olimpijskog muzeja u Sarajevu koji je trebao biti otvoren u februaru ove godine pa je interesuje u kojoj fazi je realizacija radova. Nihad Uk (NS) je tražio da za narednu sjednicu dobije informaciju o projektu Ars Aevi jer smatra da  je za grad Sarajevo i njihov mandat jednako važan kao i Žičara. Velija Katica (SDA) i Nuko Grebović (GS) su tražili da podrže sarajevski Dječiji hor Princez krofne, i izdavanje CD-a „Zato volim ovaj grad“. Samir Fazlić (NS) je uputio inicijativu da u narednom periodu gradska uprava ponudi televiziji Hayat da pravi sedmičnu gradsku kroniku. Nuko Grebović (GS) je tražio informaciju o realizaciji spomenika u praku preko puta FIS-a te je naglasio da se taj prostor uredi kako bi bio pristupačan maloj djeci, invalidima jer trenutno nema prilagođen prilaz i niti odgovarajući podlogu (podloga je šljunkasta što dodatno otežava kretanje osobama sa problemima sa kretanjem).

Sjednica je završena obavještenjem vijećnika Dade Stojnića (Klub samostalnih gradskih vijećnika Srdić – Stojnić) da je postao član Unije socijaldemokrata.

Dnevni red 16. sjednica gradskog vijeća grada sarajeva

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s