Otvoreno protestno pismo: problemi sa Štrosmajerovom

U periodu novembar – januar 2015. godine Općina Stari grad provela je i okončala “Konkurs za izradu idejnog rješenja uređenja ulice Štrosmajerova u Sarajevu.” Radi se o centralnoj ulici „starog“ dijela grada koja, zajedno sa katedralom, čini jednu od najbitnijih urbanističkih cijelina u Sarajevu. Svakako je pohvalno što je konkurs uopšte proveden i što se nije interveniralo u prostor na osnovu direktnih pogodbi sa autorima, kao što je to najčešći slučaj.

Međutim, niz nejasnih i problematičnih postupaka Općine, predstavljaju solidne osnove za sumnju u regularnost i namjere ovog javnog konkursa. Navedimo ih redom.

Najprije, konkurs nije raspisan prema Zakonu o javnim nabavkama BIH niti prema „Pravilniku o arhitektonskim konkursima/natječajima Asocijacije arhitekta u Bosni i Hercegovini“, pravno neobavezujućem dokumentu, prema kojem su izvođeni neki raniji javni natječaji u čiju je realizaciju bila uključena Asocijacije arhitekta u Bosni i Hercegovini (AABH). „Raspis konkursa“ se poziva na Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH. Ovim zakonom jesta data djelomična nadležnost općinama u oblasti prostorno-urbanističkog planiranja i upravljanja. Zakon međutim, ne tretira pitanja javnih natječaja u ovoj oblasti niti daje upute u pogledu ovakvih postupanja.

Drugo, u suprotnosti sa prethodno primjenjivanim pravilima – onima AABH, za potrebe ovog konkursa, razdvojene funkcije koje omogućavaju veću objektivnost izbora, sada su objedinjenje. Naime, investitor/ raspisivač istovremeno je i organizator/ provoditelj, s tim da su funkcije načelno razdvojene unutar upravne jedinice, odnosno Općine, pa je Ured Načelnika investitor i raspisivač dok je organizator i provoditelj Općinska služba za komunalne poslove.

Treće, problematični su bili kako projektni zadatak tako i prateći materijali. Neke su teme projektnog zadatka definisane vrlo precizno, neke potpuno apstraktno. Potpuno je neopravdano stavljen naglasak na „secesiju“ iako je samo jedan objekat u ulici istinski primjer ovog arhitektonskog stila. Osim toga, najznačajniji materijali potrebni za izvedbu projektnog zadatka – grafički prilozi fasada objekata su u potpunosti izostavljeni.

Četvrto, konkurs je na zvaničnoj web stranici Općine objavljen 18.11.2015., sa određenim rokom za prijavu u trajanju od 30 dana. S obzirom na značaj Štrosmajerove ulice ovo predstavlja nedopustivo kratak vremenski rok.

Ni nakon direktnih poziva nismo uspjeli provjeriti, odnosno utvrditi, tačan rok za dostavu prijedloga. Tek smo naknadno i posredno saznali, da je predaja rada bila moguća do 21.12.2015. što je dakle, sasvim sigurno, više od 30 dana od dana objavljivanja ukoliko 18. uzmemo za ovaj datum.

Peto, unutar Komisije za izbor nije bilo predstavnika AABH/ASAS ili bilo koje druge strukovne organizacije, kako je to inače bio slučaj, već su je činili isključivo predstavnici javnih institucija. Komisiju su sačinjavali predstavnici: Zavoda za zaštitu spomenika Federacije Bosne i Hercegovine, Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS, kao i predstavnica Općine. Osim toga, nije imenovana Tehnička komisija, kao u slučaju ranijih natječaja koje su organizirali AABH/ASAS.

Šesto, dokument Odluke o izboru Idejnog rješenja za uređenje ulice Štrosmajerova, sadržavao je samo šifru najuspješnijeg rada “SC215”, nije naveo imena autora niti obrazloženja žirija.

Istovremeno, Ova se Odluka iznenada poziva na Zakon o javnim nabavkama BiH, iako se tekst Raspisa konkursa, kao što smo vidjeli, nije pozivao na ovaj zakon.

Sedmo, datumi zasjedanja Komisije za izbor nisu objavljeni, a izostalo je i zvanično obrazloženje Komisije, kao i tekst o nagrađenom radu ili načinu izbora. Na web stranici nisu objavljena sva predložena rješenja u formi preglednih dokumenata, koje su Učesnici bili dužni dostaviti u digitalnoj verziji, već su objavljene fotografije sa izložbe na osnovu kojih je nemoguće ocijeniti predložena rješenja. Od 11 prijedloga, 8 ih je odbačeno jer niti jedan „nije ispunio formalno-pravne uslove konkursa.“

I posljednje, vrijeme održavanja izložbe na kojoj su predstavljeni prijavljeni prijedlozi objavljeno je na web stranici Općine 13.01.2015., dok je izložba zakazana za naredni dan, a bilo ju je moguće posjetiti u terminu od 10.00-14.00 u Velikoj sali Opštine Stari grad i to jedino tog dana. Vidjelo ju je svega dvadesetak posjetitelja i posjetiteljki. Na identičan način je 20.01.2016. najavljena prezentacija idejnog rješenja koja je održana 21.01.2016. U ovoj su objavi prvi put objelodanjena imena autora pobjedničkog prijedloga.

U svjetlu navedenih činjenica, upućujemo javni prostest zbog, u najmanju ruku, traljave procedure i nedopustive žurbe prilikom provođenja samog konkursa. Zahtjevamo medijsku pažnju i javna obrazloženja svih uključenih, prije svega Općine Stari Grad, a onda i predstavnika svih institucija koje su uzeli učešće u ovom postupanju.

Zahtjevamo i javno izjašnjavanje svih direktno uključenih, kao i posredno odgovornih institucija, u pogledu formalno-pravne valjanosti provedenog Konkursa.

U Sarajevu, 17.02.2016.
Inicijativa za Štrosmajerovu

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s